PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring verklaart hoe Agaris Belgium NV (hierna – wij) omgaat met uw persoonlijke gegevens. We willen er zeker van zijn dat u op de hoogte bent van onze beleidslijnen en onze handelswijze ten aanzien van gegevensbescherming. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen de juiste technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de verwerking voldoet aan de eisen van nationale wetten en die van de Europese Unie en waarborgen de bescherming van uw rechten.

Neem bij vragen over de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen en beschermen gerust contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we

  • Voornaam, achternaam;

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer.

Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens echter verwerken om u van de door u opgevraagde informatie te voorzien (bijv. door het contactformulier in te vullen op onze website).

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring omschreven doelen te bereiken.

Aan wie verstrekken we uw persoonlijke gegevens

Onder normale bedrijfsomstandigheden delen we uw persoonlijke gegevens met bedrijven die in opdracht van ons diensten uitvoeren. In geval dat dergelijke persoonlijke gegevens worden gedeeld, gaat Agaris Belgium NV een bindende overeenkomst aan met deze leveranciers waarin clausules met betrekking tot dataverwerking zijn opgenomen om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens altijd conform toepasselijke wetten worden verwerkt.

We verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derde – partijen buiten de EU/EEA.

Wat gebeurt er als de privacyverklaring verandert

We kunnen deze privacyverklaring periodiek bijwerken naar onze keuze. We zullen u echter informeren over dergelijke veranderingen door dit expliciet te vermelden op onze website.

Uw rechten

U heeft het recht om:

  • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben;

  • Om een rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen;

  • Bezwaar te maken tegen de verwerking;

  • Gegevensportabiliteit te verzoeken (oftewel het verzoek in te dienen om uw gegevens over te brengen naar een andere organisatie in een machineleesbaar standaard formaat);

  • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Zie onderstaande contactgegevens om deze rechten uit te oefenen

Onze contactgegevens

Agaris Belgium NV

Skaldenstraat 7a
9042 Gent
België

www.agaris.eu